Cięcie wodą – podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia – waterjet

Termin „waterjet” nie jest oczywiście polską nazwą. Jest to określenie pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. Używa się go zarówno w odniesieniu do maszyn tnących i czyszczących wykorzystujących wodę pod bardzo wysokim ciśnieniem (UHP – ultra high pressure), jak i samego procesu cięcia strumieniem wodnym. Jeśli przetłumaczyć termin „waterjet” z języka angielskiego na polski to otrzymamy po prostu „strumień wody”. Byłoby to dość mylące, więc zwykle określenia tego nie tłumaczy się. W Polsce określenia „waterjet” najczęściej używa się mówiąc o samej maszynie tnącej wodą, natomiast na proces cięcia mów się po prostu „cięcie wodą”.

Podstawowe pojęcia – cięcie wodą

Co do tego określenia też mogą wystąpić pewne wątpliwości. Chodzi o to, że samą wodą tnie się raczej rzadko i tylko bardzo miękkie materiały (papier, artykuły spożywcze, pianki, wykładziny, tapicerki, itp.). Mówiąc „cięcie wodą” najczęściej ma się na myśli cięcie strumieniem wodnym z dodatkiem materiału ściernego, którym najczęściej jest garnet w postaci spiaskowanej. Jest to tak naprawdę cięcie abrazyjne, ale biorąc pod uwagę, że cięcie czystą wodą zdarza się rzadko, najczęściej używa się jednego pojęcia (cięcie wodą) w odniesieniu do obydwu rodzajów. Z polskich określeń można czasami usłyszeć lub przeczytać jeszcze kilka, chociaż są one używane niezbyt często. Są to: obróbka hydro-ścierna lub strumieniowo-ścierna czy też wodno-abrazyjna.

z