Waterjet – stół roboczy

Stół roboczy – część oddzielna lub stała

Stół, czyli dolna cześć konstrukcji, na której odbywa się proces cięcia – może być częścią oddzielną, niezależną lub może być związany z korpusem. Pierwsza opcja – zakładająca, że stół jest niezwiązany z korpusem – zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, więc zaleca się skorzystanie z tego wariantu. Ponadto rozwiązanie to zwiększa precyzję cięcia, gdyż wibracje ciętego materiału nie przenoszą się na głowicę. Także ciepło nie wpływa na działanie całej konstrukcji, a ponadto dzięki oddzielnemu stołowi – gdy ulegnie on awarii – nie zachodzi konieczność, by cała maszyna waterjet musiała być transportowana do serwisu. Jest to znacznie wygodniejsze rozwiązanie, zapobiegające wielu problemom.

Stół roboczy – elementy

Stół roboczy składa się z kratownicy (rusztu) i wanny. Kratownica jest częścią, która służy do układania materiału poddawanego obróbce. Jest to element zużywający się dość szybko, ponieważ stale poddawany jest działaniu wody pod dużym ciśnieniem. Wanna natomiast jest częścią zamocowaną na ramie. Tutaj gromadzi się woda, odpady powstające podczas procesu cięcia oraz zużyte ścierniwo.

Stół roboczy – kratownica

Kratownica składa się z różnie rozmieszczonych płaskowników. Właśnie na nich układa się obrabiany materiał. Płaskowniki mogą być skrzyżowane ze sobą i złączone lub oddzielone i wkładane pojedynczo w mocowanie, które kształtem przypomina grzebień. Płaskowniki nie mogą być za grube, by strumień wody nie odbijał się od nich i nie uszkadzał obrabianego tworzywa od dołu. Nie mogą być także za cienkie, ponieważ nie byłyby w stanie utrzymać ciężaru ciętego materiału. Kratownica nie jest elementem stałym – można ją wymieniać. Dlatego też warto mieć na stanie dwa egzemplarze: z grubszymi oraz z cieńszymi płaskownikami. Jedna do materiałów delikatniejszych, a druga do tych cięższych.

Stół roboczy – wanna

Wanna jest częścią wypełnioną wodą, gdzie gromadzą się wszelkie odpadki powstające przy cięciu strumieniem wodnym oraz zużyte ścierniwo. Woda, która stale znajduje się w wannie powoduje, że cały proces nie jest tak hałaśliwy oraz wyhamowuje strumień.

z