Historia technologii waterjet

Waterjet – początki

Początki technologii waterjet sięgają połowy XIX wieku. Były to pierwsze kroki w wykonaniu tej techniki, której używano do rozdzielania warstw materiałów. Przeprowadzano wiele eksperymentów, z których oczywiście nie wszystkie były udane. Już wtedy dostrzeżono jedną z najważniejszych i cenionych do dziś zalet waterjeta: strumień wody nie wpływa w żaden negatywny sposób na właściwości tworzyw. W latach 30-tych XX wieku za pomocą wody zaczęto ciąć papier.

Waterjet – rozkwit

Badania nad możliwościami zastosowania strumienia wodnego przeżywały prawdziwy rozkwit po II wojnie światowej. Szukano efektywnych metod przemysłowego cięcia różnych materiałów. W roku 1968 powstała pierwsza konstrukcja podwyższająca ciśnienie wody. Początkowo były to niewielkie wartości, jednak był to krok milowy w rozwoju technologii waterjet. Pierwsze maszyny do cięcia wodą radziły sobie tylko ze stosunkowo miękkimi materiałami. Nie były też zbyt precyzyjne. Dopiero dodanie ścierniwa pchnęło naprzód technologię waterjet. Pozwoliło to na cięcie niemal każdego tworzywa. Z biegiem czasu kolejne maszyny były coraz bardziej skuteczne i dokładne.

Komercyjna technologia waterjet

Powstanie pierwszych komercyjnych maszyn do cięcia wodą datuje się na lata 70-te XX wieku. Miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Maszyny te posiadały głowice z kryzą i dyszą. W 1973 roku Olsen ulepszył pompę wzmacniaczową, co znacznie podniosło efektywność waterjetów.

Współczesne waterjety

Dziś technologia waterjet zyskuje coraz większą popularność. Dzieje się tak dlatego, że ma ona wiele niepodważalnych zalet, które dają jej przewagę nad innymi metodami cięcia materiałów. Są to przede wszystkim: ekologiczność i brak negatywnego wpływu na cięte tworzywo. Z dostępnych na rynku metod cięcia tylko waterjet nie wpływa w znaczący sposób na środowisko i tylko waterjet nie powoduje zmian właściwości ciętych materiałów, takich jak odkształcenia czy zmiany twardości.

z