Garnet w technologii waterjet

Garnet – minerał

Garnet zaliczany jest do grupy minerałów zwanej granatami – ze względu na swoje podobieństwo do ziaren tego owocu. Najbardziej popularnymi przedstawicielami tej grupy są: almandyn, pirop, uwarowit, andradyt, rodolit, grossular, spessartyn. Granaty krystalizują w kamienie przyjmujące postać wielościanów. Najczęściej spotykaną formą są: dwunastościany rombowe i dwudziestoczterościany deltoidowe. Granaty należą do krzemianów, które aż w 90 % tworzą skorupę ziemską. Garnet klasyfikuje się do krzemianów wyspowych, które powstają w bardzo wysokiej temperaturze. Granaty są bardzo zróżnicowaną grupą minerałów, stąd mogą zawierać wiele pierwiastków: wapń, magnez, żelazo, mangan, glin, chrom, tytan, cyrkon, wanad. Wśród nich można spotkać całą różnorodność barw oprócz niebieskiego. Najczęściej spotyka się odcienie od pomarańczowo czerwonego do fioletowo czerwonego.

Garnet – ścierniwo do cięcia wodą

Jednym z podstawowych zastosowań garnetu jest cięcie wodą. Tylko dzięki dodaniu materiału ściernego, jakim jest garnet możliwe jest cięcie najtwardszych materiałów, takich jak metal, kamień, tytan, drewno. Technologia waterjet generuje olbrzymie ciśnienie (ponad 4000 barów) wprawiając w ruch o prędkości 300 m/s wyrzucane cząstki. Warunki te wymagają najwyższej jakości ścierniwa nie tylko ze względu na efekt końcowy cięcia, ale także na samą tubę miksującą, która dzięki temu będzie miała dłuższą żywotność. Wprowadzany piasek garnetu musi być jednolity jeśli chodzi o kształt i rozmiar ziaren. Musi także być oczyszczony z domieszek i mieć odpowiednią twardość.

Garnet – charakterystyka

 • ścierniwo niemetalowe,
 • wysoka trwałość,
 • wysoka twardość (ok. 8 w skali Mohsa),
 • jest naturalnym spiaskowanym minerałem,
 • należy do grupy granatów almandynowych (szlachetnych),
 • kolor czerwonawy,
 • niepalny,
 • nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • nie uwalnia żadnych niebezpiecznych związków,
 • nie jest toksyczny ani drażniący,
 • oddziałuje wyłącznie w sposób mechaniczny przez pocieranie,
 • ma niską pylność (w porównaniu z innymi materiałami ściernymi),
 • jest higroskopijny,
 • nie wytwarza iskier.

z